НЕМСКИ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ SCC

Инсталации, включени в групата на винтовите компресори, могат да бъдат различни, но в същото време имат оборудване, общо за всички видове оборудване от този тип. Устройствата, включени в винтовите компресори, изпълняват специфични функции, като същевременно осигуряват ефективна и непрекъсната работа на агрегатите.

Основни предимства на винтовите компресори

  • Те работят по-бързо – въздухът, който доставят, е повече в сравнение с този, произвеждан от буталните компресори.

  • Могат да бъдат използвани в 100% работен цикъл – това е времето, през което компресорът може да работи непрекъснато, без да спира. Например, ако компресорът може да работи 60 минути за период от 60 минути, без да спира, това е 100% работен цикъл. Ако може да работи само 30 от 60 минути, това е 50% работен цикъл. Повечето бутални компресори са способни само на 50% работен цикъл, което означава, че тези компресори могат да работят само половината от времето, което предлагат винтовите.

  • Имат по-дълъг живот – издържат сравнително по-дълго от буталните компресори, които за да работят използват пръстени и други различни компоненти, свързващи се помежду си, което е и причина за тяхното по-бързо износване във времето. Именно това износване е причина за намаляване на производителността.

  • Компактност – винтовите въздушни компресори са с по-малко тегло и осигуряват по-голям капацитет за работа в по-малки размери.

  • Подходящи са за по-големи производства и индустрии – благодарение на високия си капацитет за работа и възможността за 100% работен цикъл, този вид компресори е подходящ за производства с голям обем от работа.

BASE

Мощност
7 – 15 kW

Дебит (ISO 1217, Annexe C):
8 bar: 1.10 – 2.02 m3/min
10 bar: 0.87 – 2.00 m3/min

Работно налягане
7 – 12 bar

Охлаждане
Въздушно

Задвижване
Директно

Маслен Винтови Компресор SCC - Base VSD 22 затворен

AQUARIUS

Мощност
22 – 75 kW

Охлаждане
Водно

Задвижване
Директно

Винтови-Компресори-SCC-Aquarius-БС-Компресори

SMART

Мощност
4 – 18.5 kW

Дебит
7 bar: 0.69 – 3.15 ㎥  / min
10 bar: 0.42 – 2.36 ㎥  / min
12 bar: 0.37 – 2.10 ㎥  / min

Работно налягане
7– 12 bar

Охлаждане
Въздушно

Задвижване
Ремъчно

Винтови Компресори SCC серия SMART БС Компресорс БС Компресори ЕООД Дистрибуция, продажби и сервиз на компресорна техника

FOCUS

Мощност
22 – 75 kW

Дебит
7 bar: 3.95 – 14.14 ㎥  / min
10 bar: 3.33 – 11.34 ㎥  / min
12 bar: 2.70 – 10.19 ㎥  / min

Работно налягане
7 – 12 bar

Охлаждане
Въздушно (с опция водно за FOCUS 315-8)

Задвижване
Директно

Винтови Компресори SCC серия Focus 22 БС Компресорс БС Компресори ЕООД Дистрибуция, продажби и сервиз на компресорна техника

FLEXI (VSD)

Мощност
11 – 75 kW

Дебит
7 bar: 1.87 – 12.16 ㎥ / min
10 bar: 1.73 – 11.95 ㎥ / min
12 bar: 1.36 – 8.61 ㎥ / min

Работно налягане
7 – 12 bar

Охлаждане
Въздушно

Задвижване
Директно

Винтови Компресори SCC серия Flexi 45 БС Компресорс БС Компресори ЕООД Дистрибуция, продажби и сервиз на компресорна техника

STRONG (VSD)

Мощност
 7.7 – 75 kW

Дебит
 7 bar: 1.12 – 13.55 ㎥ / min
10 bar: 0.86 – 11.43 ㎥ / min
12 bar: max 1.87 – 9.41 ㎥ / min

Работно налягане
 7 – 12 bar

Охлаждане
Въздушно

Задвижване
Директно

Винтови Компресори SCC серия Strong 55 БС Компресорс БС Компресори ЕООД Дистрибуция, продажби и сервиз на компресорна техника

STRONG 2S (VSD)

Мощност
22 – 150 kW

Дебит съгл. ISO 1217 (Приложение C-2009)
7 bar: 4.20 – 44.60 / min
10 bar: 3.50– 38.50 / min
12 bar: 3.20 – 32.80 / min

Работно налягане
7 – 12 bar

Охлаждане
Въздушно

Задвижване
Директно

Винтови Компресори SCC серия Strong 2S БС Компресорс БС Компресори ЕООД Дистрибуция, продажби и сервиз на компресорна техника

STORM

Мощност
7.5– 37 kW

Дебит съгл. ISO 1217 (Приложение C-2009)
8 bar: 1.10 – 6.10 / min
10 bar: 0.87– 2.81 / min

Работно налягане
8 – 10 bar

Охлаждане
Въздушно

Задвижване
Директно

Винтови Компресори SCC серия Storm 37 БС Компресорс БС Компресори ЕООД Дистрибуция, продажби и сервиз на компресорна техника

Ново поле