ЦИКЛОН СЕПАРАТОРИ

SCC МОДЕЛ CS

Високоефективни циклон сепаратори

Сгъстеният въздух се използва като енергиен носител в много индустриални сектори, тъй като гарантира висока степен на безопасност и гъвкавост. За да може сгъстеният въздух да има предимства пред други енергийни носители, той трябва да бъде почистен от примеси.

Сгъстеният въздух съдържа, наред с други неща, замърсители като смазочно масло от компресорите, корозивни газове от замърсяване в атмосферата, водни пари, твърди частици от разпадането на механични части и разпределителни линии и твърди частици, които присъстват в атмосферата. Вътре в компресора тези вещества стават киселинни поради високите температури, което води до много проблеми с всички пневматични устройства.

Маслото, което влиза в линията, губи смазочните си свойства и от своя страна уврежда оборудването.

CS. Циклон Сепаратори от SCC предлагани от БС Компресори

Ново поле