СПИРАЛНИ КОМПРЕСОРИ SCC

СПИРАЛНИ КОМПРЕСОРИ SCROLLI

Мощност
3.37 – 37 kW

Дебит съгл. ISO 1217 (Приложение C-2009)
10 bar: 0.34 – 3.55 / min

Работно налягане
8 – 10 bar

Охлаждане
Въздушно

Задвижване
Директно

Компресори SCC серия Scroll БС Компресорс БС Компресори ЕООД Дистрибуция, продажби и сервиз на компресорна техника

Ново поле