Студоизсушители DRA

Високоефективните студоизсушители тип DRA на SCC пестят енергия и гарантират висока надеждност. Новото и усъвършенствано електронно табло контролира всичките функции на студоизсушителя като: включва „твърди“ аларми (висока и ниска температура) и много други.

ПРЕДИМСТВА

NНамалена консумация на електроенергия благодарение на внимателен подбор на компоненти и управление от електронен борд

NНисък пад на налягането чрез използване на топлообменник, изработен от алуминий със смесителна камера позволяваща смесването на въздуха и по този начин увеличава обема на кондензата

NТочката на роса се поддържа стабилна при + 3 °C при всякакви условия чрез използване на микропроцесорно управление и топлообменник с висока ефективност

NСтудоизсушителите DRA са стандартно оборудвани с електронен дренаж и термична защита

N Широката гама студоизсушители DRA позволява да се избере оптимален студоизсушител за малки и големи инсталации

Детайли

Стандартни условия на работа спрямо ISO 7183:

Nтемпература на околна среда: + 25 °C

NНналягане на входящия въздух: 16 bar (g)

Nточка на роса: Клас 4 (ISO 8573-1), например:

    • частици 1-5 µm ≤ 10.000
    • точка на роса ≤ + 3 °C 
    • макс. съдържание на масло ≤ 5 mg / m³

Максимални работни условия:

Nтемпература на околната среда: + 50 °C

Nтемпература на входящия въздух: + 70 °C

За ПОВЕЧЕ информация относно СТУДОИЗСУШИТЕЛИ DRA на SCC, моля, изтеглете следната брошура “SCC каталог Студоизсушители – филтри и обработка на въздух“ или свържете се с нас

Ново поле