Десикантни изсушители DDA

Високо ефективен десикантен изсушител – Енергоспестяващи

 

Стандартният 10-минутен цикъл е проектиран за експлоатационни условия при пълно натоварване, а стандартният 7-15% обем на регенериращия въздух се „изразходва“, независимо дали изсушителя работи при пълно или частично натоварване.

Значителна икономия на енергия може да се постигне чрез намаляване на тази загуба от прочистване, пропорционално на реалните условия на работа. Сензор, разположен на изхода на изсушителя, проверява точката на роса на налягането и поддържа изсушаващата колона да работи, докато изходящият сгъстен въздух достигне до избраната точка на роса на налягането.

Работните цикли вече се променят автоматично и спестяването е право пропорционално на намаляването на натоварването.

Управления и уреди

NЕлектронно микропроцесорно управление за задаване на цикли на време и регенерация (спестява енергия, по избор)

NДисплей, показващ параметрите на работа на изсушителя

NИндикатор за контрол на работното налягане (по избор)

ПРЕДИМСТВА

NНамалени размери и тегло, лекота на сглобяване благодарение на алуминиевия дизайн, който гарантира отлична устойчивост на корозия

NПри поискване, снабден с коалесциращ филтър тип H (0,01μ – 0,01 mg / m3) на входа и филтър тип M (0,1μ – 0,1 mg / m3) на изхода. И двата филтъра са оборудвани с индикатор за диференциално налягане

NНапълно сертифициран по CE

NБавното повторно компресиране, предотвратява износването и удължава живота на изсушителя

NЛесен монтаж на филтрите

NЕксклузивна система с пневматични клапани; лесен за поддръжка и предназначен за тежки условия

NМикропроцесорен панел за управление с регулатор на работния цикъл, за да се адаптират условията на работа (точка на роса) към изискванията на крайния потребител

NТри работещи системи/Три начина на работа:

  • Стандарт/Стандартен
  • Пестене на енергия/Икономичен (по избор)
  • Комбиниран (директно свързан към компресора)
Стандартни условия на работа спрямо ISO 7183:

Nтемпература на околната среда: + 25°C

NНналягане на входящия въздух: 16 bar (g)

Nточка на роса: клас 2 (ISO 8573-1)

Максимални работни условия:

Nтемпература на околната среда: + 45 °C

Nтемпература на входящия въздух: + 50 °C

За повече информация относно десикантни изсушители DDA, моля, изтеглете следната брошура “SCC каталог Студоизсушители – филтри и обработка на въздух

Ново поле