УПРАВЛЕНИЕ НА КОНДЕНЗАТА

ALM-D кондензоотделител

ALM-D са електронно управляеми кондензоотделители с регулиране на нивото, които се използват, когато е необходимо ефективно, надеждно и икономически изгодно отделяне на кондензат.

 

ALM-WS - системи за сепарация на масло / вода

ALM-WS подготвя кондензати със сгъстен въздух със средно съдържание на масло 5%, което ги прави твърде вредни за околната среда, за да бъдат изхвърляни в отпадни води без пречистване. Тяхната цел е да получат пределни стойности, които са в съответствие с допустимите стойности на разреждане.

 

Пишете ни

Ново поле