Двата най-често срещани и използвани компресори са винтовият и буталният. Каква обаче е разликата между тях? В този материал ще сравним ефективността на двата вида компресори и ще ви помогнем да направите най-добрия избор в зависимост от конкретната цел, за която оборудването ще е необходимо.

 

Буталните компресори са разновидност на обемните компресори за въздух, а основното им предназначение е свързано с нагнетяването на газове, при което се повишава налягането им и същевременно намалява техният обем. Те са често използвани не само в различни индустрии и промишлени зони, но са подходящи и за домашна употреба.

 

Както говори и самото им име, основната отличителна характеристика при тях е начинът им на работа, а именно нагнетяването на въздуха, осъществяващо се с помощта на движението на бутало в цилиндър. При винтовите компресори такова бутало липсва – при тях чрез задвижващата система двигателят задвижва двойката винтове, която засмуква вече пречистения въздух. Работят с постоянен въздушен поток, докато буталните подават въздуха в импулси.

 

Кои са основните ключови предимства на винтовите компресори?

Винтови Компресори SCC серия Aquarius

 

  • Те работят по-бързо – въздухът, който доставят, е повече в сравнение с този, произвеждан от буталните компресори.

  • Могат да бъдат използвани в 100% работен цикъл – това е времето, през което компресорът може да работи непрекъснато, без да спира. Например, ако компресорът може да работи 60 минути за период от 60 минути, без да спира, това е 100% работен цикъл. Ако може да работи само 30 от 60 минути, това е 50% работен цикъл. Повечето бутални компресори са способни само на 50% работен цикъл, което означава, че тези компресори могат да работят само половината от времето, което предлагат винтовите.

  • Имат по-дълъг живот – издържат сравнително по-дълго от буталните компресори, които за да работят използват пръстени и други различни компоненти, свързващи се помежду си, което е и причина за тяхното по-бързо износване във времето. Именно това износване е причина за намаляване на производителността.

  • Компактност – винтовите въздушни компресори са с по-малко тегло и осигуряват по-голям капацитет за работа в по-малки размери.

  • Подходящи са за по-големи производства и индустрии – благодарение на високия си капацитет за работа и възможността за 100% работен цикъл, този вид компресори е подходящ за производства с голям обем от работа.

Какви са ползите на буталните компресори?

Бутални-Компресори-SCC-серия-Piston-Oil-БС-Компресорс

  • Произвеждат по-високо налягане – буталните компресори могат да произвеждат по-високо налягане в сравнение с винтовите компресори.

  • Висока ефективност – освен, че произвеждат по-високо налягане, те използват и по-малко енергия за самата работа. Това ги прави икономически и финансово по-изгодни в процеса на употреба.

  • Добри са за периодична работа – когато липсва нужда от постоянна употреба на компресор, буталното оборудване е предпочитаният избор. Поради технологията на работа на буталния компресор, те поддържат висока ефективност тогава, когато работят с прекъсване. Това означава, че ако планувате подобен вид работа с компресорната система, ще се радвате на икономия на енергия!

  • Опростена система за работа – механизмът за работа с този вид компресори е доста лесен, което е и причината потребителите да не изпитват никакви затруднения при работата с тях.

  • По-ниска цена – в сравнение с винтовите компресори, буталните се славят с по-достъпната си цена – както за първоначално закупуване, така и при нужда от ремонт.

 

В зависимост от нуждите ви бихте могли да сравните предимствата на различните видове компресори и да изберете възможно най-добрия за вас.

БС Компресори предлага на клиентите си богата гама от оборудване от европейските производители SCC Air Compressors – Germany и KTC Italy, а консултантите ни са на разположение да ви съдействат в избора и да ви дадат най-добрите съвети.

Предлаганите от нас компресори са с 2 и 5-годишна гаранция.